New aspects of biology and molecular genetics in the Trichinella genus, with applications in diagnosis and control

Noi aspecte de biologie şi genetică moleculară a genului Trichinella cu aplicatii in diagnostic şi control

PN-II-ID-WE-2012-4-051

 

Tematica abordată:

 

Trichineloza reprezintă un important subiect de cercetare în întreaga lume datorită faptului , constituie o problemă importantă pentru sănătatea umană. Marea majoritate a cazurilor umane apar în urma consumului de carne crudă sau insuficient preparată termic, ce conţine larve viabile de Trichinella spp. În Uniunea Europeană, inspecţia cărnii de porc, în vederea prevenirii acestei boli parazitare, e estimată la 25-400 milioane €, anual (Murrell şi Pozio, 2011). Conform unui studiu efectuat de Comisia Internaţională a Trichinelozei, efectuat în 2004, şi conform altor studii ulterioare, România are cele mai multe cazuri de trichineloză umană, din lume (Blaga şi col., 2007; Pozio şi col., 2010) fiind şi singura ţară în care această parazitoză mai evoluează în sistemul intensiv de exploatare (Pozio şi col., 2010). In contextul enunţat devine necesară o cunoaştere aprofundată a metodelor de diagnostic a acestei boli parazitare, de către cercetătorii din domeniu, de personalul de specialitate, de către procesatorii produselor de origine animală şi nu în ultimul rând chiar de către consumator.

Severitatea acestei boli parazitare şi impactul economic pe care îl are, reprezintă doar câteva din motivele care au dus la dezvoltarea unor strategii de diagnostic modern (ELISA, PCR, multiplex PCR, RT-PCR, RFLP, RT FRET PCR), care permit determinarea exactă a speciei de parazit implicată într-un anume episod, şi mai mult decât atât, determinarea variabilităţii în cadrul aceleiaşi specii. Terapia trichinelozei cunoaşte un avânt deosebit, dar, din păcate, momentan nu există nici o strategie terapeutică cu eficacitate 100%, nici măcar în medicina umană. Prin prezenţa unui număr mare de cercetători străini şi români la lucrările workshopului va creşte calitatea stiinţifică a acestuia. Ca urmare, se vor crea premisele implementarii acestor metode moderne de diagnostic în unităţile cu profil din Romania.

………………………………………………………………………………………………
Obiective:

 

Obiectivul principal al acestui workshop exploratoriu a fost trecerea în revistă a celor mai noi metode de diagnostic ale infestaţiei cu Trichinella spp. (la animale şi om) existente la nivel mondial, precum şi definirea clară a unor metode de control în această zoonoză parazitară.

Prezentarea situaţiei actuale a infestaţiei cu Trichinella spp. la nivel mondial şi la nivelul ţării noastre va duce creşterea gradului de conştientizare a cercetătorilor şi medicilor veterinari, asupra acestei importante zoonoze parazitare.

Un alt obiectiv este creşterea gradului de participare a cercetătorilor români la programe naţioanale sau internaţionale şi castigarea unei bogate experienţe metodologice moderne. Ca o consecinţă firească a acestor beneficii se preconizează şi creşterea numărului de articole ale participanţilor în periodice cotate ISI, şi astfel creşterea vizibilităţii internaţionale a României.

................................................................................................................................................

Comitetul de organizare:

Gherman Călin Mircea – Director de proiect

Blaga Radu – Co-organizator (Franţa)

Oltean Miruna

 

Speakeri invitaţi:

Dante Zarlenga - USDA, Washington, USA;

Benjamin Martin Rosenthal - USDA, Washington, USA;

Guadalupe Ortega Pierres - Institutul Politehnic National, Mexic;

Edoardo Pozio - Insituto Superiore di Sanita, Roma, Italia;

Pascal Boireau - Agenţia Franceză de Securitate Sanitară a Alimentelor AFFSA;

Cironeanu Ioan - Asociaţia Parazitologilor din România;

Cristian Pârău - DSV Hunedoara;

Mitrea Liviu - Facultatea de Medicina Veterinară, Bucureşti.

……………………………………………………………………………………………....


Program:

 

 

First day – 26 July 2012

08:30-09:30 – Registration

09:30-10:15 – Opening speech

Călin Gherman

10:15-13:00 – Presentation of the University of Agricultural Science and Veterinary Medicine. Parasitology and Parasitological Diseases Laboratory tour. (person in charge: Oltean Miruna)

 

13:00-14:00 – Lunch – USAMVCN

 

Keynote presentations:

14:00-14:30 / The Trichinella genome: what can it tell us and how can we apply it? Authors: Dante Zarlenga

14:30-15:00 / Genetic variation as a key to understanding the origins of Trichinella species, the history and structure of their populations, and the number of independent infections that a given animal is likely to sustain

Authors: Benjamin Martin Rosenthal

 

Oral presentations:

15:00-15:15 / Induction of protective immunity in mice to Trichinella spiralis using TSL-1 antigens and define adjuvants

Ortega-Pierres G.

15:15-15:30 / Trichinellosis in Croatia

 Marinculić A.

15:30-15:45 / Incidence of Trichinella infection in pork and wild boar samples, in Transilvania – features on the investigation methods

 Mihaiu M., Dan S.D., Lăpuşan A., Jecan C., Ciupa A.

15:45-16:00 / The anti-tumor potential of Trichinella experimental infection

Oltean M., Sevastre B., Györke A., Gherman C., Irimie A., Cozma V., Tăbăran F.

 

 

16:00-16:15  Coffee break

 

16:15-18:00 /  Round Table: Artificial digestion versus trichinelloscopy: difficulties of field implementation

 

18:00-19:30 – Dinner

 

Second day – 27 July 2012

09:00-11:00 – Practical demonstration: Artificial digestion – magnetic stirrer method – pointing out the critical steps. (Oltean Miruna)

 

11:00-11:15- Coffee break

 

11:15-13:00 – Practical demonstration: Multiplex PCR technique for Trichinella species identification (Kalmár Zsuzsa)

 

13:00-14:00 – Lunch: USAMVCN

 

Keynote presentations:

14:00-14:30 / The future of the Trichinella sp. control in the European Union

Edoardo Pozio

14:30-15:00 / Trichinella in wild carnivores in Romania

 Călin Gherman

Oral presentations:

15:00-15:15 / The role of birds of prey in the transmission of Trichinella pseudospiralis

Hurníková Z., Ĺgren E., Chovancová B., Molnár L., Komorová P., Forsman J., Letková V.

15:15-15:30 / Cysts calcification of Trichinella spiralis in farm swine (Sus scrofa domestica)

Cironeanu I.

15:30-15:45 / Occurrence of Trichinella spp. in the sylvatic cycle in Germany

Noeckler K., Mayer-Scholl A., Reckinger S.

15:45-16:00 / The role of dogs in the circulation of Trichinella in the French Mediterranean Island of Corsica

Lacour S.A., Richomme C., Zanella G., Vallee I., Grasset-Chevillot A., Heckmann A., Macé P., Casabianca F., Boireau P.

 

16:00 - 16:15   Coffee break

 

Keynote presentation:

16:15-16:45 / Stage specific genes and antigens in Trichinella genus

 Boireau P., Mingyuan L.

16:45-17:15 / Trichinellosis in Romania: overview on the past, present situation and future perspectives

Ioan Liviu Mitrea

 

Oral presentations:

17:15-17:30 / Impact-update of human trichinellosis -a retrospective epidemiological study in Brașov County - Romania during 1998-2012, for risk management in food safety and ecosanogenesis

Costache D., Costache C., Bogdan A.T.

17:30-17:45 / Production and characterization of monoclonal antibodies against a serine protease from newborn larvae stage of Trichinella spiralis

Yang Y., Lacour S.A., Laine-Prade V., Versille N., Liu M., Boireau P., Vallee I.

17:45-18:00 / Seroepidemiological investigations on Trichinella spp. antibodies in cats from Romania

Oltean M., Mircean V., Györke A., Paştiu O., Gherman C.M., Cozma V

18:00-18:15 / Comparative study of Trichinella infection in wild and domestic animals from Hunedoara County

Pârău C.

 

18:15-20:00 - Dinner

Third day – 28 July 2012

09:00 – 13:00 – Field visit: Organic pig farming (Turda, Cluj)

 

13:00 – 14:00 Lunch

 

14:00 – 16:00 / Round table: Discussion, conclusions, perspectives