Resurse

Toți membrii echipei propuse sunt nominalizați și desfășoară activități de cercetare în domeniul bolilor vectoriale. Competențele și realizările directorul de proiect sunt prezentate în detaliu în secțiunea B a propunerii. Pe baza schemei Gantt prezentate în secțiunea C4, se observă că fiecare membru al echipei are o implicare constantă în implementarea proiectului, fiind activ în toate cele 24 de luni.
Directorul de proiect (Andrei Daniel MIHALCA, 36 de ani) implicat în activitățile 1.1.e, 1.1.f, 1.2.f, 1.2.g, 1.3.c, 1.3.d, 2.1.c, 2.1.d, 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.f, 2.2.g, 3.1.a, 3.2.a, 3.2.a, 3.2.b (în principal realizarea protocoalelor de lucru, interpretarea rezultatelor, verificarea și validarea metodelor de lucru, interpretarea rezultatelor, redactarea manuscriselor, activități administrative și de coordonare).
Cercetătorul postdoctoral (Mirabela Oana DUMITRACHE, 31 ani) și-a susținut teza de doctorat în anul 2012 în domeniul bolilor vectoriale, fiind implicată ca și cercetător în alte proiecte de cercetare în același domeniu (exemplu PCCE 7/2010). În prezent cercetătoarea este încadrată pe o poziție postdoctorală avându-l ca și tutore chiar pe directorul de proiect. Este de remarcat și bogata
19
activitate publicistică, postdoctoranda având un număr de 17 lucrări în reviste cotate ISI (factor de impact cumulat 44.087), din care 7 ca autor principal. Rolul în proiect: Activitățile 1.1.d, 1.1.f, 1.2.a, 1.2.d, 1.2.e, 1.2.g, 2.1.b, 2.1.c, 2.1.d, 2.2.d, 2.2.g, 3.1.a, 3.2.a, 3.2.a, 3.2.b (în principal extragerea ADN-ului, interpretarea rezultatelor, analiza statistică, redactarea manuscriselor).
Studentul doctorand 1 (Gianluca D’AMICO, 34 ani) a fost înmatriculat la doctorat în anul 2012 avându-l ca și conducător de doctorat chiar pe directorul de proiect și ca temă de cercetare ecologia și rolul vectorial al căpușelor din genul Rhipicephalus. Doctorandul are deja publicate 13 articole în reviste cotate ISI, din care una ca și prim autor. Pe lângă acestea, doctorandul a participat cu 16 rezumate la conferințe internaționale, dintre care se remarcă calitatea de invited speaker la 13th International Congress of Parasitology, Mexico City, 2014. Rolul în proiect: Activitățile 1.1.d, 1.1.e, 1.1.f, 1.2.a, 1.2.b, 1.2.c, 1.2.g, 1.3.b, 1.3.c, 1.3.d, 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.g, 3.1.a, 3.2.a, 3.2.a, 3.2.b (în principal identificarea căpușelor, extragerea ADN-ului, recoltarea probelor din teren, realizarea bazelor de date georeferențiate).
Studentul doctorand 2 (Ioana Adriana MATEI, 26 ani) a fost înmatriculată la doctorat în anul 2012 avându-l ca și conducător de doctorat chiar pe directorul de proiect și ca temă de cercetare ecoepidemiologia genului Anaplasma în România. Doctoranda are deja publicate 5 articole în reviste cotate ISI și alte 7 lucrări în volume ale unor conferințe internaționale, dintre care se remarcă ca prim autor cu prezentare orală la VIII International Conference on Ticks and Tick-borne Pathogens, Africa de Sud, 2014. Rolul în proiect: Activitățile 1.1.a, 1.1.b, 1.1.c, 1.1.d, 1.1.e, 1.1.f, 1.2.b, 1.2.c, 1.2.d, 1.2.e, 1.2.f, 1.2.g, 1.3.a, 1.3.b, 1.3.c, 1.3.d, 2.1.a, 2.1.b, 2.1.c, 2.1.d, 2.2.d, 2.2.e, 2.2.g, 3.2.b (în principal realizarea metodelor de biologie moleculară: PCR, purificare ADN, Real Time PCR, MLVA, secvențiere, analize filogenetice).
Argumentarea cheltuielilor de deplasare. Se preconizează deplasări în teren pentru recoltarea probelor (Dobrogea) precum și deplasări în străinătate pentru validarea metodei MLVA (stagiu de perfecționare) și deplasări pentru diseminarea rezultatelor (prezentări orale la conferințe).
Argumentarea cheltuielilor de logistică. Având în vedere că infrastructura există iar majoritatea probelor deja au fost recoltate din teren în cadrul unor proiecte de cercetare anterioare, cheltuielile de logistică reprezintă, după cele de personal, cea mai importantă componentă a bugetului. Se au în vedere în principal achiziții de materiale consumabile necesare tehnicilor de biologie moleculară: kituri de extracție ADN, reactivi pentru PCR, primeri, kituri de purificare, kituri de extracție din gel, vârfuri de pipete, tuburi de reacție, soluții de migrare și electroforeză.
Infrastructura de cercetare disponibilă. Laboratorul în care activează directorul de proiect și echipa propusă dispune de întreaga infrastructură necesară realizării activităților propuse. Astfel, nu se intenționează achiziționarea de echipamente în cadrul proiecului de cercercetare. Echipamentele existente sunt în general de ultimă generație, fiind achiziționate în ultimii 5 ani din alte proiecte de
20
cercetare derulate de Disciplina de Parazitologie și Boli Parazitare și constau sintetic în: Laborator pentru diagnostic molecular (Extracție ADN, PCR, Real-Time PCR, RLB, RFLP, MLVA): sisteme PCR Thermal Cycler (simplu și dual), sistem Real-Time PCR, sistem Reverse Transcriptase PCR, cuptor de hibridizare ADN/ARN, sisteme de electroforeză orizontale și verticale, Molecular Imager GelDoc, hote sterile și microbiologice cu flux laminar, omogenizator ţesuturi tip Tissue Lyser, ultrasonicator, vortex-uri, sisteme de microcentrifugare, centrifugă cu răcire, incubator cu agitator încorporat, termostat, băi marine, balanţe electronice, pH metru, spectrofotometru UV-VIS pentru măsurarea concentrației acizilor nucleici, instalaţie apă ultrapură Millipore, sistem de distilare a apei, maşină fulgi de gheaţă, maşină de spălat sticlărie de laborator, autoclav, ultracongelatoare. Laborator pentru diagnostic serologic: Linie ELISA, hote sterile cu flux laminar, microscop cu imunoflueorescență, balanță de precizie, etuva cu convecție naturală, termostat, vortex. Laborator de entomologie medicală: incintă pentru întreţinere in vitro a vectorilor, stereomicroscoape, microscop câmp întunecat, sisteme profesionale de achiziție imagini digitale, trusă entomologică de disecție, trusă de necropsie animale sălbatice. Laborator culturi celulare: incubatoare sterile, incubatoare CO2, microscop ranversat, hote sterile cu flux laminar. Biobază animale de laborator: cuști standard șoareci, șobolani, iepuri, rafturi standard, echipament dezinfecție, pompă de presiune, nebulizator. Laborator mobil pentru recoltare probe: laboratoare auto 4×4, sisteme GPS, sisteme portabile de răcire, generator, invertor, capcane vectori, capcane vertebrate, lunetă ornitologică, binocluri ornitologice, sistem telefonie satelit. Alte dotări: echipamente IT, licențe software, mașină de spălat sticlărie de laborator, frigidere, congelatoare, sticlărie de laborator.