Proiectul este implementat de un consorţiu alcătuit din cinci echipe de cercetare:

Site hosted by Sysplax. Web Design by Andrei D. Mihalca